Местата за пробните изпити през месец юни са изчерпани.